re-unite

4-daagse Workshop

Voel het leven zelf weer door je heen denderen

Tijdens de 4-daagse workshop is er nog meer ruimte om onderzoek te doen naar hoe jij je verhoudt tot het mannelijke en vrouwelijke in jou op een dieper niveau.

Nog een laagje dieper…

Als van het mannelijke of het vrouwelijke in jou, want je hebt ze allebei, er een teveel aanwezig is, dan ervaar je dat als een disbalans en ga je merken dat dat je levenslust vermindert. Het is dan essentieel om die balans weer te herstellen. Om dit te doen is het nodig de schaduwkant van de dominant aanwezige pool te gaan doorzien en die te gaan voeden met de hartgedragen energie van de tegenpool.

Dus als je bijvoorbeeld teveel vanuit de mannelijke schaduwkant leeft (dominant, rigide, zelfzuchtig, agressief) – en als vrouw kun je ook van daaruit leven – dan is daar een hartgedragen vrouwelijke kant voor nodig om dit weer in balans te kunnen brengen (empatisch, zorgzaam, intuïtief, fluïde). Pas dan kan je weer terug in je hart geraken, en komt je levenslust vanzelf weer op gang.

…en ermee dansen.

In deze gevorderde workshop staan lichaamswerk en systemisch werk centraal. Aan de schaduwkanten van zowel het mannelijke als het vrouwelijke kleven vaak veel vastgekoekte gevoelens en emoties die we liever niet toelaten. Lichaamswerk kan ervoor zorgen dat die vrijkomen, waardoor er ruimte ontstaat in je lijf en je letterlijk beter in je vel komt te zitten. Vaak hoeven daar geen woorden meer aan te pas komen.

Systemisch werk kan ervoor zorgen dat je op meerdere lagen in je bewustzijn overtuigingen en principes ‘klakt’, zodat je letterlijk ervaart dat er iets geshift is in je systeem. Vaak voel je je bevrijd van een last waarvan je het nog niet kunt verwoorden.

Prijzen en Data